All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
Deeper Things of the Spirit - Pastor T J Samuel / Dr. Leslie Verghese
02:44:43
Play Video

Deeper Things of the Spirit - Pastor T J Samuel / Dr. Leslie Verghese

Pentecost - 'The River Within' - Dr. Leslie Verghese
02:37:51
Play Video

Pentecost - 'The River Within' - Dr. Leslie Verghese

The LADY - Dr. Leslie Verghese / Stanley George
02:51:16
Play Video

The LADY - Dr. Leslie Verghese / Stanley George

Be Diligent - Dr. Leslie Verghese / Stanley George
02:49:17
Play Video

Be Diligent - Dr. Leslie Verghese / Stanley George

Beware of Counterfeits - Dr. Leslie Verghese
02:49:09
Play Video

Beware of Counterfeits - Dr. Leslie Verghese

Know and Grow - Dr. Leslie Verghese / Stanley George
02:46:01
Play Video

Know and Grow - Dr. Leslie Verghese / Stanley George

He is Risen - Dr. Leslie Verghese / Stanley George
02:45:24
Play Video

He is Risen - Dr. Leslie Verghese / Stanley George

The Holiness of God - Dr. Leslie Verghese / Stanley George
02:45:51
Play Video

The Holiness of God - Dr. Leslie Verghese / Stanley George

Obediently Forward - Dr. Leslie Verghese/Stanley George
02:57:51
Play Video

Obediently Forward - Dr. Leslie Verghese/Stanley George

The CHRISTIAN Pattern - Dr. Leslie Verghese / Stanley George
02:46:38
Play Video

The CHRISTIAN Pattern - Dr. Leslie Verghese / Stanley George

The 'TITUS' in Crete - Dr. Leslie Verghese / Stanley George
02:44:14
Play Video

The 'TITUS' in Crete - Dr. Leslie Verghese / Stanley George

Bank with Jesus - Dr. Leslie Verghese / Stanley George
02:35:03
Play Video

Bank with Jesus - Dr. Leslie Verghese / Stanley George